Privacyverklaring

Koppelingen naar websites die niet van Jansen Makelaars BV zijn

De Jansen Makelaars – website kunnen koppelingen bevatten naar websites van derden die dienen voor uw gemak en ter informatie. Als u deze koppelingen volgt, verlaat u de website van Jansen Makelaars BV. Jansen Makelaars BV heeft geen zeggenschap over die sites noch over hun privacymaatregelen, die kunnen afwijken van het beleid en de maatregelen van Jansen Makelaars BV. Wij ondersteunen websites van derden niet en doen hierover geen uitspraken. De persoonsgegevens die u verstrekt aan derden, vallen niet onder de privacyverklaring van Jansen Makelaars BV. We raden u aan het privacybeleid van andere bedrijven te lezen voordat u persoonsgegevens verstrekt. Bepaalde bedrijven kunnen hun persoonlijke gegevens bekendmaken aan Jansen Makelaars BV. Deze gedeelde gegevens vallen onder het privacybeleid van het andere bedrijf.

Pagina’s opvragen

Welke informatie Jansen Makelaars BV van u verzamelt, hangt af van hetgeen u doet wanneer u onze website bezoekt. Via de site van Jansen Makelaars BV worden geen persoonsgegevens verzameld, tenzij u ervoor kiest deze informatie te verschaffen.

Persoonsgegevens

Onder persoonsgegevens worden verstaan gegevens die herleidbaar zijns tot een “geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon”. Dat betekent dat de naam van een persoon op wie de gegevens betrekking hebben bekend is, dan wel dat die persoon kan worden achterhaald. Voorbeelden van persoonsgegevens zijn een naam van een persoon of een huisadres, maar ook een e-mailadres kan een persoonsgegeven zijn.

Versturen van persoonsgegevens

Indien u per e-mail of via webformulieren persoonsgegevens aan Jansen Makelaars BV verstrekt, worden deze slechts verzameld en gebruikt voor het doel waarvoor u ze achterlaat. Met het verschaffen van uw persoonsgegevens geeft u toestemming voor de verwerking van die gegevens. Na gebruik worden uw persoonsgegevens vernietigd. Uw persoonsgegevens kunnen echter wel worden gebruikt voor opsporing, als via de website strafbare feiten worden gepleegd of strafbare uitlatingen worden gedaan.